Formand Kenneth Verting

Valgt som formand i perioden 2022 - 2024

Medstifter af foreningen Helsingør-Bussen 
Direkte valgt på generalforsamlingen, og har det overordnede overblik i foreningen.
Er i tæt samarbejde med kasserer, ansvarlig for Foreningens økonomi.

Ansvar for at, de konstituerede bestyrelses medlemmer, varetager deres opgaver, ifølge forretningsorden.
Tæt samarbejde, med Foreningens sekretær.

Kan indkalde enkelte funktioner til møde, men der udarbejdes ikke referat fra dette møde, men resultatet fremlægges på et efterfølgende møde.

Udarbejder i samarbejde med udvalgsformænd beretning, til årets generalforsamling.

Har ved stemmelighed, den afgørende stemme.

Har opgaven, omkring foreningens medlemsnåle.


Facebook.
Med administrator for Foreningens to Facebook grupper.

Kenneth har været formand i hele foreningens historie.