Bestyrelses medlem Else Christensen

Valgt i perioden 2024 til 2025


Konstitueret til følgende opgaver:

Rengøring af lokalerne.
Sørger for den nødvendige rengøring af lokalerne, ud fra gældende rengøringsplan.


Køkkenansvarlig i samarbejde med Lea.

Hjemmesiden er senest opdateret søndag den 16. juni 2024