Valgt som Formand
Perioden 2020 til 2022

Valgt som Bestyrelsesmedlem.
Perioden 2020 til 2022
Funktion:
Næstformand.
Lokaleudvalgsformand.
Vedligeholder foreningens forretningsorden.
medhjælp ved banko

Valgt som Bestyrelsesmedlem.
Perioden 2021 til 2023
Funktion:
Foreningens stamkort.
Webmaster.
Ferielotteri.
IT programmer der anvendes i foreningen.
Medhjælp lokale og banko

Valgt som kasserer
Periode 2021 - 2023

Valgt som Bestyrelsesmedlem.
Perioden 2020 til 2022
Funktion:
Bar ansvarlig
Ansvar for nøgle og nøglebrikker

Valgt som Bestyrelsesmedlem.
Perioden 2020 til 2022
Funktion:
Festlige arrangementer
Ture og udflugter.

Valgt som Bestyrelsesmedlem
Perioden 2021 til 2023
Funktion:
Sekretær, Banko

Valgt som Suppleant.
Perioden 2021 til 2022
Medhjælp i festudvalg og reserve ved bankospil