Formand Christian Dencker

Valgt for perioden 2025 - 2027

Konstitueret til følgende opgaver:

Budget udvalget.
Sammen med Lone og Stig udarbejdes budget, for det kommende år.

Kælderlokale:
Sørger for alle indkøb i forbindelse med kælderlokalet.
Ansvarlig for at der er, det nødvendige værktøj, der benyttes i Foreningen.
Kælderlokalet altid er i pæn og ryddelig stand.

Foreningslokalet:
Foretager alle indkøb, i forbindelse med lokalet.
Ansvarlig for at lys, AV-udstyr, samt at borde og stole er i orden.
Udskiftning og vedligeholdelse, af diverse effekter der er i lokalet.
Administrator for lokalets fælles kalender, herunder godkendelse af booking.

Forretningsorden.
Vedligeholder bestyrelsens forretnings orden.

Medhjælp ved alle Banko arrangementer.


Hjemmesiden er senest opdateret søndag den 16. juni 2024