Bestyrelsesmedlem Birgit Dencker

Valgt i perioden 2023 - 2025

Konstitueret til følgende opgaver:

Referent.
Skriver referat fra alle afholdte møder i Foreningen.

Udvalgsformand for Banko.
Varetager de nødvendige indkøb af gevinster.
Indkøb af forplejning til arrangementet.
Økonomisk ansvarlig overfor Foreningen, og det godkendte budget.
Der udarbejdes opslag til Facebook med oplysning på at der er Banko.
Opslaget sendes til webmaster, der lægger det på Facebook.

Hjemmesiden er senest opdateret søndag den 16. juni 2024