Valgt i perioden 2023 - 2025

Konstitueret til følgende opgaver:

Referent.

Skriver referat fra alle afholdte møder i Foreningen.Udvalgsformand for Banko

Varetager de nødvendige indkøb af gevinster.

Indkøb af forplejning til arrangementet.
Økonomisk ansvarlig overfor Foreningen, og det godkendte budget.

Der udarbejdes opslag på Facebook med oplysning på at der er Banko.
Opretter begivenhed hvor medlemmer kan tilmelde sig arrangementet.